Unikatowa Ręcznie Robiona Poduszka typu “Jasiek 2” – Aukcje Sztabu Kanada #5615

Unikatowa Ręcznie Robiona Poduszka typu “Jasiek 2” 28×47 cm

Podarowana przez Annę Wierzchucką ze Studio Belua

https://annawierzchucka.wixsite.com/studiobelua

Cena wywoławcza/Starting Bid: $5CAD

Wpisz swoją ofertę w komentarzu pod postem/Place your bid in comments below this post
___________________________________________

Metoda zdobienia: sukienka i czepek to dekupaż serwetki na materiał, (to dosyć trwały efekt, można prać ręcznie w chłodnej wodzie) buzia malowana farbami do tkanin, i cała ta aplikacja jest przyszyta na materiał.

Poduszka znajduje się w Mississaudze, może być do odebrania osobiście lub zostanie wysłana na koszt twórczyni na terenie Kanady. Poza Kanadą do ustalenia.

Kontakt:

potworwierzchucka@gmail.comTo jest aukcja Sztabu Kanada #5615
Cały dochód z aukcji przeznaczony jest na rzecz Fundacji WOŚP.
Aukcja rozpoczyna się 20 stycznia – kończy się 30 stycznia o godz. 19.00 czasu torontońskiego.
Licytujemy w dolarach kanadyjskich.
Licytujemy w komentarzach pod postem. Wpłaty za wylicytowany fant dokonujemy na poniższe sposoby:

 1. Osobiście w sztabie do puszki sztabowej
 2. Poprzez etransfer na adres: etransfer@wosp.ca
  (przy wpłacie proszę podać nazwę fantu/ numer licytacji)
 3. Elektronicznie do naszej sztabowej eSkarbonki https://eskarbonka.wosp.org.pl/97jwy1
  (przy wpłacie proszę podać nazwę fantu/ numer licytacji)

Fant można odebrać u osoby wystawiającej fant, lub otrzymać przesyłką. Prosimy pisać do nas na final@wosp.ca w celu ustalenia szczegółów. W temacie maila proszę podać nazwę/ numer wylicytowanego fantu.

________________________________________________________________________________

Unique Handmade Pillow “Jasiek 2” 28×47 cm

Donated by Anna Wierzchucka from Studio Belua

https://annawierzchucka.wixsite.com/studiobelua

Method of decorating: the dress and the hat are decoupage of napkins on the fabric (it is quite a permanent effect, you can wash it by hand in cool water), the face is painted with fabric paints, and the entire application is sewn onto the fabric.

The pillow is located in Mississauga, can be picked up in person or will be shipped at the creator’s expense in Canada. Outside Canada to be determined

Contact:

potworwierzchucka@gmail.com

………………………………………………………………………………

This is WOSP Canada Charity Auction Listing
All proceeds from the auction are donated to the WOŚP Foundation.
Auction starts on January 20 – ends on January 30 at 7:00 PM EST.
The bids are in Canadian Dollars.
The bids are placed in comments under the post.
Payment for the won items can be issued:

 1. Personally at our headquarters
 2. Via etransfer addressed to etransfer@wosp.ca (please include the name/ number of the item you won)
 3. Electronically to our virtual collection box: https://eskarbonka.wosp.org.pl/97jwy1
  (please include the name/ number of the item you won)

The item you won can be picked up in person or sent by mail. Please write to us at final@wosp.ca to arrange for details. Please provide the name/ number of the auctioned item in the subject line.


______________________________________________

Cena wywoławcza/Starting Bid: $5CAD

Wpisz swoją ofertę w komentarzu pod postem/Place your bid in comments below this post